kosmetyki-genetyczne-genoxage-zoom

diagnostyka skóry w oparciu o badanie DNA

Dziś chcielibyśmy przybliżyć Wam temat diagnostyki skóry opartej na badaniu DNA. Już niebawem jako jedyny Gabinet w Krakowie będziemy mogli dopasowywać kosmetyki pielęgnacyjne do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

W HISTORII SKÓRY GŁÓWNĄ ROLĘ ODGRYWAJĄ GENY, KTÓRE WYZNACZAJĄ ŚCIEŻKĘ JEJ
STARZENIA SIĘ. TO OD GENÓW ZALEŻY JAKOŚĆ SKÓRY, ILOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ ZMARSZCZEK,
POJAWIANIE SIĘ PLAM, POZIOM OKSYDACJI, ELASTYCZNOŚĆ…DZIŚ, DZIĘKI GENOKOSMETYCE
MOŻLIWA JEST MODYFIKACJA PROFILU GENETYCZNEGO SKÓRY, A CO ZA TYM IDZIE POZYTYWNY
WPŁYW NA JEJ „PRZEZNACZENIE”.
Proces starzenia związany jest z wieloma zmianami wpływającymi na skórę. W tym procesie
obumierania biorą udział liczne czynniki, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy:
wewnętrzne (genetyczne) oraz zewnętrzne (środowisko i styl życia). Podczas gdy czynniki
zewnętrzne, fenotyp wpływają w 40% na starzenia się skóry, w 60% proces ten jest związany z
cechami genetycznymi. Odkryto które geny powodują obumieranie komórek. Są to geny
odpowiedzialne za nawodnienie, fakturę, elastyczność, zdolność antyoksydacyjną i za ochronę
skóry przed promieniami UV, etc.. Geny kodują proteiny, które w większości mają wpływ na
procesy zachodzące w skórze i jej strukturę, są to: kolagen, elastyna, katalazy, kolagenazy,
metaloproteinazy, proteoglikany, etc.. Musimy mieć świadomość, iż na przestrzeni życia w
organizmie człowieka zachodzą różnego rodzaju zmiany, czego bardzo dobrym dowodem jest
nasza skóra. Stan skóry uzależniony jest od wszystkich czynników, które na nią oddziaływają: nasze
uwarunkowanie genetyczne, słońce, ostry klimat, jak i nasze własne złe nawyki. To jak przebiega
proces starzenia się skóry zależy od naszych skłonności genetycznych, DNA, środowiska, naszego
stylu życia oraz tego jak dbamy o naszą skórę. By móc spowolnić proces starzenia się oraz
kontrolować jego skutki niezwykle ważne jest by zacząć działać w odpowiednim momencie. Dr
Drealos, specjalista dermatolog oraz wiceprezes American Academy of Dermatology, w artykule
opublikowanym przez Akademię, wskazuje jak kluczowe jest znaczenie postępów w dziedzinie
genomiki dla poszerzenia wiedzy na temat skóry oraz możliwości dbania o nią; pozwalają one na
dobór najbardziej skutecznych i odpowiedników składników dla każdego rodzaju skóry. Ponadto dr
Sofía Ruiz, doktor i specjalista w dziedzinie medycyny estetycznej, wykładowca na wydziale
Medycyny Estetycznej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, mówi, iż badania genetyczne
umożliwiają pełniejszą diagnostykę i opracowanie bardziej skutecznych rozwiązań pozwalających
uniknąć możliwych problemów w przyszłości.

Genokosmetyka….Powiedzieć STOP na czas
Obecnie jesteśmy świadkami ogromnego postępu, który to dokonuje się dzięki nowym odkryciom
w dziedzinie genetyki. Możliwe staje się wywieranie wpływu na proces starzenia się oraz
spowolnianie zmian jakich na przestrzeni lat doświadcza nasza skóra. Odpowiedź tkwi w terapiach
anti-aging zastosowanych w diagnostyce dermogenetycznej, które z jednej strony mają za zadanie
zrekompensować w odpowiedni sposób słabości genetyczne, a z drugiej utrzymać na optymalnym
poziomie mocne strony organizmu. Genokosmetyka to dyscyplina łącząca postępy w dziedzinie
genetyki i proteomiki, zajmująca się analizą indywidualnych cech oraz rozwijająca innowacyjne
technologie diagnostyczne w celu zdefiniowania dermogenetycznych krytycznych zmiennych
indywidualnych, dzięki którym możliwe staje się opracowanie spersonifikowanych terapii
kosmetycznych anty-aging. Można powiedzieć, iż genokosmetyka, czy też kosmetyka genetyczna
polega na wykorzystaniu osiągnięć naukowych z dziedziny genomiki, która bada związki
występujące między genetyką a indywidualną charakterystyką dermatologiczną i procesem
starzenia się skóry. Badania genokosmetyczne opierają się na kodzie DNA i mają one na celu
zdefiniowanie indywidualnych różnic zachodzących w procesie starzenia się skóry, a co za tym idzie
opracowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb danego rodzaju skóry. Stosowanie terminu
genokosmetyka w odniesieniu do wszelkich formuł, przy komponowaniu składu których stosuje się
zaawansowane technologie i które to mogą modyfikować kod genetyczny komórek skóry jest
błędne, a nawet może prowadzić do nieporozumień. Punktem wyjścia dla genokosmetyki jest
zawsze zindywidualizowana diagnoza dermo-genetyczna skóry. Pobierając wymaz ze śluzówki
policzków otrzymuje się próbkę DNA, na tej podstawie możliwe jest określenie fazy starzenia się
skóry. Przy pomocy uzyskanej próbki DNA dokonuje się analizy ponad 80 wariantów genetycznych
wyodrębnionych w oparciu o przeprowadzone badania naukowe, biorąc jedocześnie pod uwagę
związki ze zmiennymi dermatologicznymi kluczowymi w procesie starzenia się skóry,
charakteryzującymi się wysoką częstotliwością demograficzną oraz wysoką zdolnością
dyskryminacyjną. Elementem diagnozy dermogenetycznej jest również analiza 29 zmiennych
dermatologicznych oraz 33 czynników behawioralnych oraz stylu życia. Następnie dane
dermatologiczne, genetyczne i behawioralne są poddawane analizie przy pomocy
bioinformatycznego algorytmu DNAskin Matrix Mapping®. Na tej podstawie opracowuje się
kompleksowy raport wyników diagnozy dermo-genetycznej, który w oparciu o poziom 8
kluczowych zmiennych wpływających na starzenie się skóry pozwala uzyskać głębokie zrozumienie
potencjalnych zagrożeń oraz potrzeb skóry każdej osoby.
8 elementów poddawanych analizie w celu zdefiniowania procesu starzenia się skóry:
1. Nawodnienie- równowaga hydrolipidowa.
2. Elastyczność- struktura tkankowa.
3. Utlenianie- powstawanie wolnych rodników.
4. Pigmentacja- wytwarzanie melaniny.
5. Wrażliwość- tolerancja skórna.
6. Zmarszczki.
7. Żywotność komórek.
8 Fotowrażliwość.

O czym mówi nam ta diagnoza
Jakie informacje otrzymujemy na podstawie każdego z poniższych parametrów
NAWODNIENIE- RÓWNOWAGA HYDROLIPIDOWA
Bada się warianty genetyczne związane z transportem transbłonowym wody i glicerolu, będącym
reakcją na gradient stężeń komórek, i które to warianty regulują ich poziom wody. W rezultacie te
wariacje genetyczne mają wpływ na poziom nawodnienia skóry.
ELASTYCZNOŚĆ- STRUKTURA TKANKOWA
Bada się warianty genetyczne związane z syntezą cząsteczek struktury tkankowej skóry. Niektóre
warianty powodują obumieranie cząsteczek macierzy pozakomórkowej (ECM), takich jak kolagen,
elastyna, proteoglikany, etc.; uczestniczą one w większości procesów fizjologicznych
wymagających przebudowy macierzy pozakomórkowej, ponadto biorą udział w procesach
komórkowych takich jak proliferacja i apoptoza, posiadają funkcję regeneracji i przekształcania
(resorpcja kostna, wymiana endometrialna, etc.).
UTLENIANIE- POWSTAWANIE WOLNYCH RODNIKÓW
Bada się warianty genetyczne związane z powstawaniem wolnych rodników. Wolne rodniki pełnią
niezwykle ważną rolę dla funkcjonowania organizmu, jak usuwanie bakterii oraz tworzenie
połączeń między włóknami kolagenowymi skóry, niemniej jednak problem polega na tym, iż mogą
się one przyłączać do cząsteczek białka i DNA. W momencie połączenia zaczynają je atakować,
niszczyć i przekształcać w wolne rodniki, w ten sposób tworzy się reakcja łańcuchowa powodująca
takie szkodliwe skutki jak rozwój procesów rakowych, chorób chroniczne, czy też przedwczesne
starzenie się skóry.
PIGMENTACJA- WYTWARZANIE MELANINY
Bada się warianty genetyczne mogące powodować zmiany w aminokwasach będących częścią
białek związanych z procesem pigmentacji. Jak wiadomo działanie melanocytów determinuje
naturalny kolor skóry. Melanocyty występują między keratynocytami podstawnej warstwy
naskórka; komórki te dokonują syntezy melaniny, pigmentu, którego głównym zadaniem jest
wchłanianie promieni ultrafioletowych. Wiele form hiperpigmentacji spowodowana jest
nadmierną produkcją melaniny. Istnieją dwa rodzaje melaniny: feomelanina o zabarwieniu
czerwonawym i eumelanina o kolorze czarnobrązowym. Eumelanina chroni przed promieniami
ultrafioletowymi, podczas gdy feomelanina uczestniczy w tworzeniu wolnych rodników jako
reakcja na działanie promieniowania ultrafioletowego. Warianty genetyczne różnią się w zakresie
produkcji feomelaniny i eumelaniny, hamując lub pobudzając proces pigmentacji.

WRAŻLIWOŚĆ- TOLERANCJA SKÓRNA
Wrażliwość skóry może być naturalną cechą skóry, lecz może to być również charakterystyka
rozwijająca się przez wiele lat. Zmiany jakie zachodzą w tkankach pod wpływem procesu starzenia
mogą również powodować zmiany naskórka. Stopniowe zmniejszanie się grubości najbardziej
zewnętrznej warstwy skóry, spadek spójności korneocytów, spadek ilości melanocytów, lecz
przede wszystkim spadek ilości komórek Langerhansa powodują wzrost wrażliwości skóry. Spadek
ten wpływa na zmniejszenie się zdolności do reakcji immunologicznej. To z kolei powoduje zmiany
w reakcji zapalnej oraz wzrost wrażliwości na niektóre bodźce, co objawia się procesami
uczuleniowymi. Fibroblasty i komórki nabłonkowe są to cząsteczki będące łącznikami
międzykomórkowymi, stanowią łącze typu komórka- komórka oraz komórka- macierz
pozakomórkowa, ponadto dają sygnał aktywujący limfocyty T powodując ich migrację do stref
gdzie ma miejsce zapalenie. Niektóre warianty genetyczne zmieniają funkcje białek adhezyjnych,
zmieniając ich reakcje zapalne na różnego rodzaju czynniki.
ZMARSZCZKI
Analizie poddawane są warianty genetyczne związane z powstawaniem zmarszczek głębokich oraz
zmarszczek mimicznych. Wraz z upływem lat skóra ulega zmianom, traci swój naturalny poziom
nawilżenia i traci swoją elastyczność. Zmniejsza się ilość wytwarzanego kolagenu, głównego białka
tkanki łącznej, a w konsekwencji włókna strukturalne skóry ulegają osłabieniu oraz spada spójność
pomiędzy skórą właściwą oraz naskórkiem, co powoduje, iż skóra traci swoją elastyczność i
sprężystość. Na powierzchni skóry tworzą się zagłębienia; są to zmarszczki, widoczne oznaki
starzejącej się skóry, które w pierwszej kolejności pojawiają się na twarzy.
ŻYWOTNOŚĆ KOMÓREK
Żywotność komórek definiuje się jako zdolność komórek do podziału; pojęcie to wiąże się ze
zwiększającą się ilością uszkodzonych komórek oraz procesem starzenia. Stwierdzono, iż starzejąca
się skóra traci zdolność do regeneracji. W tym punkcie analizie poddawane są te warianty
genetyczne, które odpowiadają za zdolność do zwiększania żywotności komórek; chodzi tutaj o
gen, który posiada zdolność przeciwdziałania uszkodzeniom komórek, tkanek oraz organów.
FOTOWRAŻLIWOŚĆ
Warianty genetyczne, które poddawane są analizie jako ostatnie, aczkolwiek nie mniej ważne, to
te które opóźniają przedwczesne fotostarzenie skóry. Fotostarzenie jest wynikiem długotrwałego
działania promieniowania ultrafioletowego, które przyśpiesza efekty starzenia związanego z
wiekiem. Proces ten charakteryzuje się pojawianiem się przedwczesnych uszkodzeń na skórze. To
proces rozpoczynający się jeszcze we wczesnych latach życia, tym wcześniej jeśli nie stosuje się
odpowiednich środków przeciwsłonecznych. Jego najbardziej widoczne symptomy to pojawianie
się przedwczesnych zmarszczek, wiotczenie, plamy w miejscach najczęściej wystawianych na
słońce, takich jak twarz, szyja, dekolt, wierzch dłoni.

Na podstawie powyższych informacji naukowcy będący ekspertami w dziedzinie genokosmetyki
dostosowują kompleksowe terapie dermokosmetyczne, które oddziaływując na 8 powyższych
kluczowych zmiennych dermatologicznych rekompensują braki i wzmacniają pozytywne cechy
dermogenetyczne danej osoby. Równocześnie przekazywane są rekomendacje związane ze stylem
życia, które mają na celu wpłynąć na to, by skóra pozostała dłużej młoda i zdrowa.
Unikalna terapia upiększająca dostosowana do indywidualnych potrzeb
Po przeprowadzeniu dermo-genetycznej diagnozy skóry nadchodzi chwila prawdy: zalecenie
unikalnej terapii kosmetycznej dopasowanej do indywidualnych potrzeb danej osoby.
Wykorzystuje się tutaj składniki aktywne o naukowo udowodnionej skuteczności, w ilości i
kombinacji, która zawiera średnio 21 różnych składników, wśród nich szczególnie wyróżniają się
Idebenone, silnie działający przeciwutleniacz o działaniu dziesięciokrotnie przewyższającym
koenzym Q10, kwas hialuronowy o trzech różnych ciężarach cząsteczkowych, aby oddziaływać na
różne warstwy naskórka oraz retinol, jeden z najskuteczniejszych składników przeciwdziałających
fotostarzeniu. Substancje te dodawane są do formuł kosmetycznych w proporcjach mających
zapewnić maksymalną efektywność działania.

Genoxage – program Antiaging dopasowany do indywidualnych potrzeb
Genoxage to firma nagradzana na forum międzynarodowym za względu na swoją innowacyjność.
Jest pionierem w dziedzinie produktów genokosmetycznych, dopasowanych do indywidualnych
potrzeb skóry, mających ma celu przedłużenie jej młodości. Teraz skuteczność tych
dermokosmetyków genetycznych jest jeszcze większa, a to za sprawą linii profesjonalnych
produktów przeznaczonych do stosowania w gabinetach medycznych i kosmetycznych, które to
stanowią uzupełnienie gamy usług i produktów marki.
Wiedząc, iż stan skóry jest ściśle związany z cechami genetycznymi, idea GENOXAGE opiera się na
specjalnie przez nią opracowanym systemie analizy dermo-genetycznej DNAskin Matrix Mapping®,
który to definiuje 8 zmiennych związanych z procesem starzenia się skóry: oksydacja, pigmentacja,
wrażliwość, elastyczność, nawodnienie, fotowrażliwość, żywotność komórek oraz zmarszczki. Na
podstawie wyników powyższej analizy DNA opracowywany jest raport, w którym poza czynnikami
genetycznymi uwzględnia się także fenotyp oraz styl życia. To kompleksowe badanie pokazuje
pełen obraz procesu starzenia się skóry i pozwala dopasować kurację kosmetyczną do
indywidualnych potrzeb każdej osoby.
Kosmetyki “szyte na miarę”
Genoxage to linia kosmetyków, łącząca w sobie najbardziej skuteczne składniki, których proporcje
są ściśle określone tak, by odpowiadały potrzebom dermo-genetycznym każdego rodzaju skóry.
Celem tych kosmetyków jest kontrola stanu skóry, korygowanie niedoskonałości oraz nadanie
skórze zdrowego i pięknego wyglądu, zapewniając optymalne działanie produktów w czasie. Linia Genoxage składa się z trzech produktów, które zapewniają kompleksową troskę o skórę twarzy:
intensywnie działające Sèrum, krem Vital Essential oraz krem pod oczy.
W SALONIE KOSMETYCZNYM
DNA Expert Skin Ageing Care
GENOXAGE stworzył gamę profesjonalnych kosmetyków do stosowania w salonach kosmetycznych
i medycznych. Zabieg polega na nałożeniu na skórę genetycznego dermokosmetyku DNA Expert
X35/20 poprzez zastosowanie specjalnej techniki wzmacniające rezultaty zabiegu.
Innowacja została nagrodzona
Wśród wyróżnień przyznanych GENOXAGE znajduje się nagroda jednych z najbardziej
prestiżowych targów, Cosmoprof Bolonia. W tegorocznej edycji GENOXAGE została uznana za
najlepszą markę w kategorii nowych trendów i innowacji, ponadto firma została wybrana jako
jedna z kluczowych marek w kategorii innowacji, które będą prezentowane podczas Cosmetic 360º
w Cosmetic Valley de Paris.