f

Twoje DNA naszą inspiracją…

Twoje DNA naszą inspiracją
GENOXAGE
EXCLUSIVE GENETICS
Test DNA. Przyszłość dla Twojej skóry
PROSTA PRÓBA WYKONANA NA PRÓBCE ŚLINY POZWALA ODKRYĆ SKŁONNOŚĆ SKÓRY DO
PRZEBARWIEŃ, ZMARSZCZEK I WIOTCZENIA. WITAJ W ERZE KOSMETYKÓW „SZYTYCH NA
MIARĘ”
Skoro wszystkie jesteśmy różne, to dlaczego używamy tego samego produktu? Postępy w
badaniach prowadzonych nad genomem ludzkim pozwalają wejść nam w erę bardziej
efektywnych kosmetyków opracowywanych na podstawie zindywidualizowanej diagnostyki. To
właśnie oferuje Genoxage – innowacyjną terapię opartą na analizie DNA, dającą odpowiedź na
potrzeby każdego rodzaju skóry. Według najnowszych wyników badań najważniejszymi
czynnikami wpływającymi na zdrowie i stan naszej skóry są: nawodnienie, elastyczność, poziom
utlenienia, pigmentacja oraz wrażliwość; w 60% są one uwarunkowane przez nasze geny, to
znaczy nasze DNA. Nasze przyzwyczajenia i nawyki – styl życia, sposób odżywiania się oraz
ochrona stosowana przed promieniami słonecznymi – również mają wpływ na stan naszej
skóry, jednakże tylko w 40%.
NIEOMYLNA DIAGNOZA
Od 35 lat Genoxage jest rozwiązaniem spowalniającym efekty spowodowane upływem czasu.
Diagnostyka dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz innowacyjny i skuteczny system
terapeutyczny pozwalają przeciwdziałać problemom każdego rodzaju skóry. Jest to jedyny w
swoim rodzaju system, który dostarcza skuteczne rozwiązania bieżących problemów,
równocześnie zapobiegając przyszłym.
Na czym polega działanie Genoxage?
Na podstawie kompleksowej diagnozy DNAskin Matrix Mapping™, polegającej na dokonaniu
oceny 75 zmiennych genetycznych, 23 zmiennych dermatologicznych oraz 33 zmiennych
behawioralnych uzyskuje się spersonalizowaną mapę antiaging i zaleca się dopasowane do
indywidualnych potrzeb kosmetyki do codziennego stosowania. Genoxage to kompleksowy
program, przed wykonaniem testu DNA przeprowadzana jest kuracja mająca na celu
regenerację, nawilżenie, pobudzenie i odbudowę skóry. Kolejnym elementem programu jest
system Bio- Intelligent dostosowany do indywidualnej diagnozy, jest on złożony z serum,
kremu pod oczy oraz kremu Essential Vitale. Kosmetyki Genoxage są dostępne w gabinetach
medycyny estetycznej, w klinikach dermatologicznych oraz aptekach (w Hiszpanii – w Polsce w
gabinetach kosmetologicznych – przyp. dystrybutora).
Mapa DNA twojej cery pozwala na opracowania gamy codziennych kosmetyków, dostosowanych indywidualnych
potrzeb, są to: serum, krem pod oczy, oraz krem Essential Vitale.
Innowacja anti-aging dopasowana do indywidualnych potrzeb
Nowa era w kosmetyce stawia na genetykę i zindywidualizowaną diagnostykę. Genoxage
oferuje innowacyjną terapię opartą na analizie DNA, co umożliwia dopasowanie rozwiązań
kosmetycznych do każdego rodzaju skóry.
Według ostatnich wyników badań najważniejsze czynniki wpływające na stan zdrowia naszej
skóry (nawodnienie, elastyczność, poziom utlenienia, pigmentacja oraz wrażliwość) są w 60%
uwarunkowane przez nasze geny, podczas gdy wpływ przyzwyczajeń i nawyków na skórę (stylu
życia, sposobu odżywiania się oraz stosowanej ochrony przeciwsłonecznej) wynosi 40%.
Laboratorium Genoxage kieruje swoją ofertę do pań, dla których uroda jest istotnym
elementem ich rozwoju osobistego oraz czynnikiem wpływający na dobre samopoczucie.
Genoxage oferuje zindywidualizowaną diagnostykę, która służy niwelowaniu oznak upływu
czasu na skórze. Znajomość bieżącego stanu dermatologicznego skóry, jak również jej
naturalnych tendencji jest niezbędna by przeciwdziałać jej niedoskonałościom i by móc dobrać
skuteczny program terapeutyczny.
W pierwszej kolejności przeprowadza się diagnozę stanu skóry – DNA Skin Matrix MappingTM
,
polegającą na dokonaniu oceny 75 zmiennych genetycznych, 23 zmiennych dermatologicznych
oraz 33 zmiennych behawioralnych. Celem jej jest uzyskanie bardzo dokładnych pomiarów
antiaging, na podstawie których specjalista jest w stanie przeprowadzić kurację dostosowaną
do indywidualnych potrzeb danej osoby.
Genoxage jest także kompleksową pięcioelementową kuracją, to terapia poprzedzająca test
DNA oraz terapia biointeligentna dostosowana do indywidualnej diagnozy, jest ona złożona z
serum, kremu pod oczy oraz kremu essential vítale. Kosmetyki Genoxage dostępne są
wyłącznie w prestiżowych gabinetach medycyny estetycznej, w klinikach dermatologicznych
oraz dużych aptekach (w Hiszpanii – w Polsce w gabinetach kosmetologicznych – przyp.
dystrybutora).
KOSMETYKA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TU JEST
Ostatnie badania naukowe pozwoliły na opracowanie kosmetyków o super właściwościach,
które to w inteligentny sposób oddziaływają na różne struktury, z których zbudowana jest
skóra. Co je odróżnia? Kosmetyki nie tylko usuwają oznaki starzenia się, lecz zapobiegają ich
pojawianiu się, „przewidując” przyszłe zdarzenia i zaczynając działać zanim proces starzenia się
rozwinie. W jaki sposób? Wpływając między innymi na ekspresję genów, glikanów bądź
komórek macierzystych skóry. Główne role w tej nowej erze kosmetyki odgrywają genomika,
epigenetyka, glikobiologia oraz CMV.
Genokosmetyka
KOSMETYKA GENOMICZNA UMOŻLIWIA ZMODYFIKOWANIE PROFILU EKSPRESJI GENETYCZNEJ
SKÓRY, ZWALCZAJĄC PRZYCZYNY JEJ STARZENIA SIĘ.
MARTA CARRERA/ Lekarz specjalista w dziedzinie genetyki LABCO Quatily Diagnostics
Kosmetyka genomiczna koncentruje się na źródłach starzenia się skóry oraz na genach, które
biorą udział w tym procesie. Niemniej jednak, aby zrozumieć dobrze na czym polega istota tego
rodzaju kosmetyków, w pierwszej kolejności należy poznać co dokładnie oznacza termin
ekspresja genów i jaki jest jego związek ze skórą. Mówiąc o ekspresji genów mamy na myśli
syntezę konkretnej proteiny, która następuje w oparciu o informacje zapisaną w danym genie.
Tym samym geny są fragmentami informacji genetycznej zapisanej w naszym DNA. Geny są
uważane za jednostki magazynujące informację genetyczną. Jest logiczne, iż wiedza ta ma
także bezpośrednie zastosowanie jeśli chodzi o skórę. Wiadomo, iż czynniki zewnętrzne mające
kontakt ze skórą mogą powodować modyfikację ekspresji genów, zwiększając bądź
zmniejszając w ten sposób syntezę białek zapisanych w tych genach, co równocześnie może
przyczynić się do powstania zmian na poziomie chemicznym, komórkowym…
Ostatnie badania w dziedzinie genetyki pozwoliły odkryć podstawowe mechanizmy reakcji
skórnych na te geny. W związku z tym jest rzeczą oczywistą, iż kosmetyka genomiczna
zrewolucjonizuje sposób myślenia o kosmetyce zapobiegającej efektom starzenia; analiza
ekspresji genów naszej skóry w zależności od wieku i czynników jakie na nią oddziaływują
będzie podstawą do opracowania skuteczniejszych i silniej działających kosmetyków.
Wyniki badań pokazały, iż geny biorą udział w procesie chronologicznego starzenia się. Analiza
ekspresji genów przeprowadzonego na skórze w różnym wieku dowiodła, iż synteza białek
następująca jako reakcja na informacje zapisane w genach zmienia się wraz z wiekiem.
Wszystko wskazuje na to, iż różnice we wzorcach ekspresji dotyczą konkretnie 25 genów
biorących udział w procesie starzenia się skóry. Geny te zawierają niezbędne informacje
służące do syntezy określonych białek znajdujących się na powierzchni skóry, od których to
zależy gładkość skóry oraz powstawanie zmarszczek. Wraz z wiekiem ekspresja tych 25 genów
staje się mniej aktywna, gdyż spada obecność powyższych białek, co jest zapowiedzią procesu
starzenia się. Wiemy również, iż istnieją zmarszczki genetyczne, które przechodzą z pokolenia
na pokolenie, tak iż czynniki genetyczne mogą decydować w jaki sposób będziemy się starzeć.
Niemniej jednak nie należy zapominać, iż czynniki zewnętrzne takie jak styl życia, czy też
sposób odżywiania się również pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie.
I choć nadal jeszcze należy przeprowadzić wiele badań, by poznać w jaki sposób można
wpływać na zmianę ekspresji genów używając tego rodzaju produkty, nie jest wykluczone, iż w
bliskiej przyszłości możliwe stanie się leczenie takich chorób jak bielactwo, łuszczyca, etc., a
nawet zapobieganie predyspozycjom genetycznym niektórych osób do występowania
określonych patologii skórnych; to znaczy, przeciwdziałanie obciążeniom genetycznym. Nauka
zajmująca się powyższymi zagadnieniami nazywa się dermatogenetyką. Kosmetyka
genomiczna daje możliwość zaprojektowania produktów dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, w zależności od ekspresji genów, której analiza dostarcza informacji na nasz temat;
natomiast dermatogenetyka umożliwia otrzymanie zindywidualizowanych zaleceń opartych o
wyniki badań DNA, które mówią kim jesteśmy.
Miguel Ángel Herranz, dyrektor Genocosmetics Lab, wskazuje, iż za 60% naszego procesu
starzenia odpowiada genetyka. Kosmogenomika jest wynikiem nowych badań naukowych w
dziedzinie genetyki, proteomiki, bioinformatyki i biologii systemowej, które pozwoliły
udoskonalić receptury „in extremis”. Miguel Ángel Herranz twierdzi, iż ten nowy rodzaj
kosmetyki dostosowuje się do cech skóry, dostarczając znacznie bardziej skuteczne
rozwiązania. Jej silne strony to dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb oraz
przeprowadzanie precyzyjnej diagnostyki. Na czym dokładnie polega terapia
kosmogenomiczna? W pierwszej kolejności przeprowadza się kompleksową diagnostykę
polegającą na wykonaniu pomiarów 51 zmiennych genetycznych, 23 czynników
dermatologicznych oraz 33 czynników behawioralnych, co ma na celu określenie dziewięciu
zmiennych dermogenetycznych oraz nakreślenie mapy dermogenetycznej danej osoby. Celem
diagnozy jest otrzymanie bardzo precyzyjnych wskaźników antiaging, które to pozwolą
specjaliście na przeprowadzenie terapii dostosowanej do potrzeb danej osoby. Ten nowy
rodzaj kosmetyki oparty na badaniu DNA oferuje rozwiązania „skrojone na miarę”.
Epigenetyka
EPIGENETYKA TO NOWA DZIEDZINA BADAŃ OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ MECHANIZMÓW
WARUNKUJĄCYCH EKSPRESJĘ GENÓW ORAZ SYNTEZĘ BIAŁEK. PONADTO, BIERZE POD UWAGĘ
W JAKI SPOSÓB EMOCJE WPŁYWAJĄ NA SKÓRĘ.
Jak wiadomo, proces starzenia się nie jest uzależniony jedynie od kaprysów genetycznego
dziedziczenia, ale również od czynników zewnętrznych oraz indywidualnego trybu życia.
Wszystko pozostawia po sobie ślad: słońce, sposób odżywiania się, papierosy, zmęczenie,
stres…ale również emocje, tak pozytywne jak i negatywne, radości i smutki, przyjemność i
cierpienie… Można by powiedzieć, iż emocje są widoczne przez skórę. Naukowcy odkryli, iż
przebieg naszego życia, zachowanie, a nawet relacje z innymi wpływają na nasz wygląd i
sposób w jaki się starzejemy.
Dzięki epigenetyce naukowcy CHANEL wprowadzili nowy koncept nazywany „biologia i ja”.
Zobaczmy o co chodzi… Dowiedziono, iż geny wytwarzają komplet białek występujących w
organizmie, ale reprezentują tylko niewielką część DNA. W jego skład wchodzą również
„wyłączniki” chemiczne, zwane mikroRNA (lub miRNA). Są to niewielkie cząsteczki RNA
odpowiedzialne za regulowanie syntezy białek, tworzące kodowane sekwencje ARN
przekaźnikowego. Te mechanizmy kontrolne są kluczowymi elementami regulacji
epigenetycznej, poziom ich produkcji nieustannie się zmienia w zależności od otoczenia i
warunków życiowych, włączając emocje. Mając to na uwadze, naukowcy podkreślają wpływ niektórych z tych mechanizmów na białka odpowiedzialne za zachowanie młodości skóry, a w
szczególności na p63 i Sirtuinę 1. W młodej skórze białka te regulują budowę tkanek. Pełnią
kluczową rolę jeśli chodzi o homeostazę komórkową, grubość naskórka, gęstość skóry, jej
elastyczność oraz wytrzymałość. Ponadto regulują wytwarzanie fibroblastów, syntezę włókien
kolagenowych, elastyny oraz glikozoaminoglikanów. Z około 1.000 miRNA eksperci
zidentyfikowali trzy, które są ściśle związane z procesem starzenia się skóry. Genocosmetics opracowało kosemceutyki dostosowane do DNA użytkownika
Produkty Genoxage przeciwdziałające efektom starzenia opracowywane są w laboratorium na
podstawie aktualnego stanu skóry i jej skłonności genetycznych.
Wyniki badań z zakresu genomiki otworzyły drzwi dla zindywidualizowanych terapii w
dziedzinie medycyny, ale również dla pobliskich dziedzin, takich jak na przykład profilaktyka
zdrowia. Dają one możliwość przeciwdziałania procesom starzenia się w zindywidualizowany
sposób. Z postępów, które dokonały się w tym obszarze na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat
skorzystała Genocosmetics Lab., firma z Barcelony, która po dwóch latach badań stworzyła
formułę dermokosmetyczną dostosowaną do cech genetycznych użytkowników.
Firma kierowana przez Miguela Ángel Herranz wprowadziła już do sprzedaży Genoxage – gamę
kosmetyków przeciwdziałających procesom starzenia. Punktem wyjścia do dobrania
odpowiednich kosmetyków jest mapa diagnostyczna składająca się z 75 zmiennych
genetycznych, 23 zmiennych dermatologicznych i 33 behawioralnych. W diagnostyce
uczestniczy zawsze specjalista, taki jak lekarz dermatolog, lekarz medycyny estetycznej bądź
też specjalista z zakresu farmacji dermokosmetycznej (w Hiszpanii – w Polsce kosmetolodzy –
przyp. dystrybutora).
Kosmetyki dobierane są w oparciu o diagnozę, w której bierze się pod uwagę czynniki
środowiskowe oraz behawioralne, takie jak ekspozycja na słońce, zanieczyszczenia, styl życia,
spożywanie alkoholu oraz palenie papierosów czy też nawyki związane ze snem; czynniki te
znajdują odzwierciedlenie na twarzy w postaci zmarszczek, cieni pod oczami czy też
przebarwień skóry. Herranz wskazuje iż „w 60% stan skóry oraz procesy starzenia są
uzależnione od cech genetycznych”, dlatego też firma postanowiła skupić się na tej nowej
przestrzeni, która otworzyła się dzięki projektom mającym na celu poznanie ludzkiego genomu
czy też stworzenie „encyklopedii elementów DNA”.
Po fenotypie – jak nazywa się pierwszą część diagnozy zewnętrznej przeprowadzonej przez
specjalistę – pobierana jest za pomocą odpowiedniego przyrządu próbka śliny, która
odpowiednio zakodowana (co pozwala na zachowanie anonimowości osoby poddającej się
diagnozie) przesyłana jest do Centre for Omic Sciences w Reus, które współpracuje z
Genocosmetics Lab. w zakresie przeprowadzania analiz próbek.
Przy pomocy programu informatycznego zostają zebrane wszystkie dane i jak podkreśla
Herranz „algorytm pozwala określić mapę potencjalnych obszarów ryzyka, stan aktualny oraz
zmienne, na które powinniśmy wpłynąć”.
„ Genetyka decyduje w 60% o cechach dermatologicznych danej osoby”
Według dyrektora zarządzającego misją firmy jest „przeciwdziałać możliwie jak najszybciej i
interweniować tam gdzie już nastąpiły zmiany”. Aby to osiągnąć firma stworzyła takie produkty
jak krem przygotowawczy- proces trwający do czterech tygodni od pierwszej wizyty do
rozpoczęcia terapii- serum, krem pod oczy oraz essential cream. Kosmetyki te są dostępne w
specjalistycznych klinikach w całej Hiszpanii, między innymi w: Dexeus, Teknon, Planas,
Comyce, Alta Estética, czy też w Szpitalu Nuestra Señora de América.
Herranz przyznaje, iż „przemysł kosmetyczny urósł dzięki składnikom czyniącym cuda”.
Genocosmetics korzysta natomiast z możliwości jakie daje kosmetyka spersonalizowana, aby
dodać składniki dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, i których skuteczność jest naukowo potwierdzona. Rosa Sellabona, koordynador ds. produktu w firmie,
tłumaczy, iż “normalne kremy zawierają 5-6% składników aktywnych, podczas gdy w Genoxage
jest to 50%”, wśród nich witaminy, kwas hialuronowy, czy też matrixyl. Za pomocą kompozycji
składników dobranych na podstawie cech genetycznych, firma chce oddziaływać „w sposób
kompleksowy” na jedyny wiek, na który możemy mieć wpływ: postrzegany.
STWORZONE PRZEZ FIRMĘ KATALOŃSKĄ
Kosmetyki opracowane w oparciu o DNA, nowość w dziedzinie dbałości o skórę
ANNA CABEZA BARCELONA Dlaczego wszyscy mamy używać tego samego kosmetyku skoro
każda skóra jest inna, wyjątkowa? Kierując się tym pytaniem, po latach badań i wytężonej
pracy, katalońska firma Genocosmetics Lab. opracowała terapię „antiaging” dostosowaną do
indywidualnych potrzeb, Bio Intelligente Genoxage, będącą skuteczną metodą mającą na celu
przeciwdziałanie procesowi starzenia się skóry.
Mercé Camps, specjalistka w tej dziedzinie twierdzi, iż jest logiczne, że kosmetyka idzie w
kierunku personalizacji, tak jak działo się to wraz z biegiem lat z medycyną, czy też dietetyką.
Przypomina jednocześnie, iż „kosmetyka to znacznie więcej niż kolorowe kosmetyki, jej
głównym celem jest pomoc w zwalczaniu problemów skórnych”. „Żyjemy wiele lat mając tę
samą skórę, to znaczy, iż zatroszczenie się w możliwie najlepszy sposób o naszą skórę jest
dobrą inwestycją”, mówi Miguel Ángel Herranz, prezes firmy Genocosmetics Lab.
„Szacuje się, iż proces starzenia jest w 60% uzależnionych od czynników genetycznych”, mówi
Jordi Rovira, doradca naukowy w firmie, który stawia na produkcję kosmetyków o składzie jak
najlepiej dopasowanym do potrzeb indywidualnego użytkownika. Choć prawdą jest, iż styl
życia, czy też czynniki środowiskowe mogą mieć wpływ na stan zdrowia skóry, to takie
elementy jak natlenienie, elastyczność, pigmentacja czy też fotoochrona są regulowane przez
DNA.
Wstępny wywiad
Aby dobrać kremy dostosowane do indywidualnych potrzeb, potrzeba jedynie przeprowadzić
badanie DNA i wywiad dotyczący stylu życia. Specjalista pobiera próbkę śliny z policzka i
przeprowadza wywiad dotyczący odżywiania, stresu, nawyków snu oraz higieny
dermatologicznej, jak również pyta o choroby oraz zadaje pytania odnośnie rodziny.
Na tej podstawie Genocosmetics Lab. opracowuje algorytm łączący wszystkie zmienne
wpływające na skórę i opracowuje produkt zawierający dokładną, indywidualnie dopasowaną
zawartość składników aktywnych. „Produkty antiaging przeznaczone są dla każdej osoby, która
ukończyła 35 rok życia”.
Test genetyczny, na podstawie którego rozpoznaje się 75 zmiennych genetycznych
przeprowadzany jest w Ośrodku Badań Omicznych w Reus i jego wyniki zachowują ważność
bez względu na upływ lat. „Pakiet” Genoxage, w skład którego wchodzi powyższa analiza,
wstępna terapia oraz porada medyczna zawiera także krem essential vital, serum oraz krem
pod oczy. Po ukończeniu wstępnej terapii, można nabyć kolejne produkty. Promocją terapii
Genoxage zajmuje się około 275 specjalistów w całej Hiszpanii.
Genoxage- „szyta na miarę” terapia zapobiegająca efektom starzenia się
Świat kosmetyki zmierza w kierunku personalizacji. Liczne badania potwierdzają, iż sposób w
jaki się starzejemy zależy od wielu czynników – w 60% są one bezpośrednio związane z
indywidualnymi cechami genetycznymi, a pozostałe 40% jest uzależnione od czynników
środowiskowych i behawioralnych. Na tej wiedzy opiera się filozofia pracy Genocosmetics Lab.,
laboratorium, w którym opracowano gamę produktów kosmetycznych bazujących właśnie na
personalizacji.
„Dlaczego mamy używać tych samych produktów, skoro wszyscy jesteśmy inni i starzejemy się
w inny sposób?” mówi Miguel Ángel Herranz, dyrektor firmy w naszym kraju. „Znajomość
zmiennych dermatologicznych wpływa na proces starzenia się skóry,a układ tych zmiennych w
przypadku każdej osoby jest podstawą, na której opiera się nasza strategia”, dodaje.
Diagnoza i terapia
W Genoxage nadano powyższej idei formę konkretnego rozwiązania. Jest to raczej program,
terapia, niż jeden konkretny produkt. „Naszym klientom oferujemy badanie polegające na
przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy w oparciu o jego własne DNA, gdyż daje nam to
podstawy do opracowania możliwie najskuteczniejszej formuły mającej na celu poprawę stanu
skóry oraz zapobieganie jej starzeniu się”, twierdzi Herranz.
Istotą rozwiązania proponowanego przez Genocosmetics jest przeniesienie metod
stosowanych w medycynie spersonalizowanej na grunt kosmetyki, poprzez dobór terapii
dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego rodzaju skóry. „Tworząc nasze produkty
korzystamy z najnowszych osiągnieć z dziedziny genetyki, proteonomiki, bioinformatyki oraz
biologii systemowej, wkraczając w ten sposób w nową erę dermokosmetyki; jest to kierunek w
którym zmierza przemysł zajmujący się urodą, dobrym samopoczuciem i zdrowiem.
Sieć profesjonalistów
Oferując tak spersonalizowany produkt jakim jest Genoxage, firma stworzyła bardzo szczególną
sieć dystrybucji, w której to skład wchodzą indywidualni eksperci, kliniki medycyny estetycznej,
centra dermatologii oraz apteki specjalizujące się w sprzedaży dermokosmetyków (w Polsce
kosmetolodzy – przyp. dystrybutora). Miguel Ángel Herranz tłumaczy jak działa cały proces: “W
pierwszej kolejności pacjent powinien zgłosić się do dermatologa, gabinetu kosmetycznego lub
specjalistycznej apteki, gdzie pobrana zostaje próbka DNA, która następnie zostaje wysłana do
specjalistycznego laboratorium. Dodatkowo specjalista ocenia stan skóry i przeprowadza
wywiad na temat nawyków i stylu życia jaki prowadzi dana osoba. Taka osoba otrzymuje
ponadto krem przygotowujący, który powinna stosować podczas gdy opracowywana jest dla
niego spersonalizowana terapia kosmetyczna (skład jej zaprojektowany jest w oparciu o wyniki
przeprowadzonej diagnostyki), co trwa zazwyczaj około trzydziestu dni”.
Terapia Genoxage została opracowana z myślą o osobach, które pragną poprawić stan zdrowia
swojej skóry i podjąć walkę przeciwko procesowi starzenia się dostosowaną do ich
indywidualnych potrzeb, jak mówi Herranz „ najlepsze dla twojej skóry jest to co odpowiada
Twoim potrzebom, a nie standardowy produkt. Produkty, które oferujemy są
odzwierciedleniem kultury naszej firmy, gdzie zawsze, w każdy możliwy sposób staramy się
poprawić dobrostan człowieka”.
Po dwóch latach badań, Genoxage ma już dwie aplikacje patentowe w USA i jest obecny w
głównych klinikach i ośrodkach medycyny estetycznej w naszym kraju, które dostrzegły w tym
nowatorskim podejściu innowacyjny i skuteczny sposób zapobiegania oznakom upływu lat na
skórze.
GENETYKA W SŁUŻBIE URODY
Prawdziwa rewolucja w dziedzinie diagnostyki i terapii spersonalizowanej. Terapia
dermokosmetyczna Bio-Intelligence Genoxage opiera się na diagnostyce spersonalizowanej,
którą przeprowadza się na podstawie DNA pacjenta. Program ten jest częścią nowej ery
kosmetyki, gdzie nie produkuje się już masowo kosmetyków z tych samych składników.
Przyszłość jest w personalizacji, to znaczy dostosowaniu terapii do indywidualnych potrzeb
każdego rodzaju skóry. Na podstawie wyników jednego dermogenetycznego badania
diagnostycznego tworzy się kompleksową mapę diagnostyczną zawierającą 75 zmiennych
genetycznych, 23 zmienne dermatologiczne i 33 zmienne behawioralne. Badanie nazywa się
DNASkin Matrix Mapping i polega na spersonalizowanym podejściu do badanego, łączącym
nowe osiągnięcia z dziedziny genetyki, proteomiki, bioinformatyki i biologii systemowej na
rzecz nowej ery kosmetyki, genokosmetyki. Opracowanie terapii dermokosmetycznej
Genoxage opiera się na formule łączącej składniki o naukowo udowodnionej skuteczności,
które dobierane są w zależności od oceny 9 zmiennych dermatologicznych każdego rodzaju
skóry, jej obecnego stanu oraz stylu życia pacjenta. W skład Terapii Bio Intelligence wchodzi
terapia przygotowawcza All Skin, Cellular Booster Complex 5 stosowana przez okres 4 tygodni,
Bio Intelligent Intensive Serum, krem Bio-intelligent Essential Cream oraz Bio Intelligent Krem
pod Oczy.
Rozwiązanie spersonalizowane
Vicent Alonso, dermatolog. Informacja: Genoxage
Inspiracją do powstania Genoxage są dane mówiące o tym, iż w 60% za proces starzenia się
skóry są odpowiedzialne geny. Dystrybucja kosmetyków odbywa się za pośrednictwem
gabinetów dermatologicznych, klinik medycyny estetycznej oraz aptek specjalizujących się w
sprzedaży dermokosmetyków (w Polsce kosmetolodzy – przyp. dystrybutora). Marka
opracowuje kosmetyki w oparciu o diagnozę, którą przeprowadza lekarz bądź farmaceuta na
podstawie próbki śliny pacjenta oraz kompleksowego wywiadu dotyczącego jego stylu życia
(od czego zależy pozostałe 40% procesu starzenia się). Dokonując badania zmiennych
wpływających na skórę opracowuje się gamę kosmetyków w postaci kremu, serum oraz kremu
pod oczy oraz kremu przygotowawczego, przy czym ten ostatni jest taki sam dla wszystkich
pacjentów. Lekarz Vicent Alonso, dermatolog i dyrektor Wyższych Studiów Uniwersyteckich na
Wydziale Zaawansowanych Technik Estetycznych i Laserowych na Uniwersytecie CEU Cardenal
Herrera w Walencji, tłumaczy iż „najważniejszym elementem tej selektywnej i niezwykle
wysoce spersonalizowanej propozycji jest to, iż daje one skórze dokładnie to czego ta
potrzebuje, nie osłabiając w ten sposób jej własnej zdolności obronnej”.
KOSMETYKI “SZYTE NA MIARĘ”
Normalną praktyką stosowaną przez najlepszych dermatologów jest to, iż przypisują swoim
pacjentom leki recepturowe, które to leki przygotowuje farmaceuta. Skład takich leków
uzależniony jest od rodzaju skóry pacjenta, jego indywidualnych potrzeb związanych z
aktualnym stanem skóry bądź problemem wymagającym leczenia.
Obecnie, znacznie dalej rozwija się tą technikę, gdzie laboratorium, lekarz czy też specjalista
dokonuje prawdziwego procesu terapii skóry, biorąc pod uwagę maksymalną ilość parametrów
od poziomu nawodnienia skóry poprzez występowanie plam, zmarszczek, suchości,
dziedzicznej skłonności do zmarszczek, a nawet do skłonności do powstawania czerniaków.
Najbardziej zaawansowane laboratoria przeprowadzają nawet badania genetyczne.
DNA to kod zawierający informację na temat naszego organizmu, dlatego jest on czynnikiem,
który decyduje o stanie naszej skóry. To od niego zależy między innymi kolor skóry, kolor oczu,
czy też grubość skóry.
O kondycji naszej skóry w 60% decydują czynniki genetyczne, natomiast pozostałe 40% to
czynniki zewnętrzne takie jak dieta, styl życia i otoczenie.
Na podstawie tych parametrów opracowuje się odpowiednie kosmetyki, używając w tym celu
ponad 20 składników aktywnych.
Aby móc zalecić odpowiednie kosmetyki codziennego użytku dopasowane do indywidualnych
potrzeb należy dokonać oceny jak największej ilości poniższych parametrów:
• równowaga hydrolipidowa.
• elastyczność i struktura tkankowa.
• oksydacja, powstawanie wolnych rodników.
• pigmentacja.
• tolerancja skórna.
• zmarszczki.
• żywotność komórek.
• fotowrażliwość.
• różnego rodzaju patologie.
W celu pozyskania próbki DNA stosuje się wymaz ze śluzówki policzka; w laboratoriach
Genocosmetics stosuje się opatentowany test o nazwie Matrix Mapping TM.

CZUŁOŚĆ DLA SKÓRY
Życie w mieście i wśród zanieczyszczeń stanowi ryzyko dla skóry. „Możemy stwierdzić, iż ozon
przyspiesza proces przedwczesnego starzenia się – tłumaczy Elena Aparicio, dyrektor ds. badań
naukowych w SkinCeuticals, a liczne badania dowodzą, iż czynnik ten powoduje stres
oksydacyjny i obniża naturalną zdolność antyoksydacyjną skóry, co z kolei powoduje spadek
poziomu witaminy C i E czyniąc skórę bardziej narażoną na różnego rodzaju szkodliwe
czynniki.” Ten sam ozon, który chroni przez działaniem promieni UV w wyższych warstwach
atmosfery, tworząc się na powierzchni powłoki ziemskiej jest szkodliwy. Związane jest to z
emisją gazów powodujących zanieczyszczenie, które wchodzą w reakcję z promieniowaniem.
„Przeprowadzone ostatnio badania dowodzą, iż ozon może uszkadzać komórki, gdyż wpływa
na tłuszcze i białka, powodując pojawianie się oznak procesu starzenia się”, mówi ekspertka.
Nie jest przypadkiem, iż przeciwutleniacze – tarcze obronne skóry przed działaniem wolnych
rodników wchodzą w skład wszystkich innowacyjnych kosmetyków. Jak wskazuje Aparicio, jest
tak głównie ponieważ „ w każdym stuleciu poziom ozonu wzrasta pięciokrotnie”. Dermatolog
Nadine Pomaréde nazywa to stresem występującym w środowisku. “Negatywne konsekwencje
tego zjawiska są znaczne: nadmiar wolnych rodników i uszkodzenie w różnych strukturach”.
Ochrona za pomocą przeciwutleniaczy topicznych oraz fotoprotektorów o szerokim spektrum
działania to fundamenty, na których opiera się uroda przyszłości.
Inne z założeń dotyczących jak najlepszego dostosowania terapii do potrzeb pacjenta dotyczy
personalizacji kosmetyki twarzy, opartej na kremach opracowanych na bazie dobrze
przeprowadzonej diagnozy, dla której punktem wyjścia jest analiza DNA, czy też wykorzystanie
maszyny do dokonywania obliczeń, wykonywania zdjęć oraz dokonywania oceny skóry, z
dokładnością co do milimetra. „Proces starzenia się w około 60% uzależniony jest od genetyki”
wskazuje Miguel Herranz, dyrektor Genocosmetics Lab., dlatego też recepta firmy opiera się na
testach genetycznych wykonywanych na postawie próbki pobranej ze śluzówki policzka. Dzięki
takiemu testowi możliwe jest zdiagnozowanie tendencji skóry oraz jej stanu na podstawie
dziewięciu zmiennych dermokosmetycznych, są to: równowaga hydrolipidowa, elastyczność,
powstawanie wolnych rodników, pigmentacja, tolerancja skórna, zmarszczki, żywotność
komórek, fotowrażliwość i patologie skórne.
W oparciu o te informacje proponowana jest linia produktów zawierająca substancje aktywne
dopasowane do cech i potrzeb danej skóry.
Sfera Ioma to wysoce wyspecjalizowana wielowymiarowa aparatura służąca do
przeprowadzania analizy skóry; za jej pomocą wykonuje się pomiary i fotografie wszystkich
elementów, na podstawie których na ekranie wyświetla się formuła środka recepturowego
dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Takie badanie dostarcza na przykład
informacji, iż dobrze zadbanej skórze (przy pomocny kosmetyków przeciwdziałających
starzeniu się) brakuje nawilżenia. „Wiele kobiet zapomina, iż w jakimkolwiek jest ona wieku, to
nawilżenie jest pierwszą, najważniejszą potrzebą skóry” mówi Esther Fernández,
dermokonsultantka, wykonująca badanie Ioma. W laboratorium powstaje krem Ma Créme, o
formule dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
W czwartkowy wieczór siedziba ESADECreapolis w Sant Cugat del Valles (Barcelona) była sceną
wręczenia Nagrody Genoxage Women 360o
dziennikarce, Nurii Roca. Miało to miejsce w
ramach gali zamknięcia I Kongresu na temat Zdrowia, Dobrego Samopoczucia i Rynku. Jest to
nagroda dla kobiety Przedsiębiorcy i Lidera, WOMEN 360o
Congress. Łącznie na to spotkanie
przybyło 235 kobiet.
W skład jury przyznającego nagrodę weszli: dyrektor generalny ESADEcreapolis Santiago
Benedé; burmistrz Sant Cugat, Merce Conesa; dyrektor konkursu Rosa Cusco; lekarz Iván
Mañero oraz dyrektor generalny Genoxage i wiceprezes Barcelona Beauty Cluster, Miguel
Angel Herranz. Jury uznało, iż Roca “prezentuje wartości i cele dla których został
zorganizowany kongres. Osoba dziennikarki doskonale odpowiada ideałom jaki przyświeca
Kongresowi oraz dziewięciu kobiecym wartościom, które cała firma powinna promować i
wdrażać w swojej organizacji”. Ponadto jury podkreśliło „talent, zdolności przywódcze, wizję i
etyczną postawę Nurii Roca , jak również godne podziwu jej wszechstronne utalentowanie,
zaangażowanie w sprawy społeczne i osobiste oraz jest poświęcenie zarówno karierze
zawodowej, jak i życiu rodzinnemu i osobistemu”.
Nuria Roca podziękowała za przyznaną jej nagrodę następującymi słowami: „Mam szczęście,
gdyż wykonuję pracę, która jest moją pasją, należy cieszyć się swoją pracą, jak i należy cieszyć
się swoją rodziną”. Ponadto dziennikarka powiedziała, iż każdego dnia wstaje o godzinie 3:11,
aby punktualnie zacząć program „ Najlepsze co może Ci się przydarzyć” emitowany w stacji
Melodía FM o godzinie 6 rano. „Dla mnie piękno osoby to nie tylko jej zewnętrzna powłoka, ale
również jej wnętrze”, oświadczyła.
Prezenterka, nagrodzona za swoje piękno
Nuria Roca: „ Trzeba korzystać z tego co daje nam rodzina”
Idealna skóry i ogromny uśmiech. To główne dwa powody dla których nagroda Genoxage
Women 360° została przyznana dziennikarce Nuria Roca. Wydarzenie miało miejsce w ramach I
Kongresu na temat Zdrowia, Dobrego Samopoczucia i Rynku dla kobiety Przedsiębiorcy i
Lidera.
Wręczenie nagrody odbyło się w Sant Cugat del Valles (Barcelona). Tymi słowami prezenterka
wyraziła radość z otrzymanej nagrody: „Mam szczęście, gdyż wykonuję pracę, która jest moją
pasją, należy cieszyć się swoją pracą, jak i należy cieszyć się swoją rodziną”. Później wyznała
również, iż każdego dnia wstaje o 3:11, aby punktualnie o 6 rano spotkać się z słuchaczami jej
porannego programu „ Najlepsze co może Ci się przydarzyć” emitowanego w stacji Melodía
FM. „Dla mnie piękno osoby to nie tylko jej zewnętrzna powłoka, ale również jej wnętrze”,
oświadczyła.
Nagroda wręczona Nurii Roca to statuetka stworzona przez kubańskiego artystę Dario Zeruto.
Dzieło to zainspirowane zostało jego własną serią prac Poetyckie Zarodniki, w których połączył
on technikę składanego papieru z nadrukowanymi wzorami oraz kamieniem jurajskim.
Urodzony w Hawanie w 1965 roku, Zeruto pracował w Barcelonie i Mediolanie, gdzie
wykorzystał w praktyce swoje wykształcenie w dziedzinie Inżynierii Mechanicznej, choć to co
najbardziej go pasjonuje to ręczna technika filcowania, której nauczył się od Indianek z wyspy
Suriki (Boliwia).
W skład jury, które w zeszły czwartek przyznało nagrodę Roca tworzą wybitni politycy i lekarze,
w wśród nich lekarz Iván Mañero oraz dyrektor generalny Genoxage Miguel Ángel Herranz.
Jury uznało, iż Roca “prezentuje wartości i cele dla których został zorganizowany kongres.
Osoba dziennikarki doskonale odpowiada ideałom jaki przyświeca Kongresowi oraz dziewięciu
kobiecym wartościom, które cała firma powinna promować i wdrażać w swojej organizacji”.
Genocosmetics Lab. opracowało program spersonalizowanej diagnostyki dermogenetycznej
DNAskin Matrix Mapping, który w celu zdefiniowania Twoich krytycznych zmiennych
dermatologocznych, jako punkt odniesienia przyjmuje Twoje własne DNA. Na tej podstawie
opracowywany jest program terapii dermokosmetycznej Bio-intelligente Genoxage
dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Jest to najbardziej skuteczna metoda mająca
na celu poprawienie stanu skóry i przeciwdziałania procesowi starzenia.